Lập và phát hành hóa đơn EasyInvoice

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Lập và phát hành hóa đơn EasyInvoice

1. Nội dung về hóa đơn Easyinvoice

Hướng dẫn cách lập và phát hành hóa đơn easyinvoice thông qua phần mềm Misa

2. Hướng dẫn lập hóa đơn easyinvoice trên phần mềm misa

Bước 1: Lập hóa đơn trên phần mềm MISA

 1. Lập hóa đơn trên phần mềm misa, điền các thông tin của Hóa đơn gồm: ký hiệu, mẫu số và ngày hóa đơn
 2. Gửi hóa đơn lên trang hóa đơn điện tử EasyInvoice:
 • Trường hợp thiết lập gửi hóa đơn Tự động: Chương trình tự động gửi hóa đơn lên hóa đơn điện tử EasyInvoice ngay sau khi nhấn cất Hóa đơn.
 • Trường hợp thiết lập gửi hóa đơn không tự động: Nhấn nút Gửi HĐ lên EasyInvoice.
Xuất hóa đơn Easyinvoice trên phần mềm Misa

Lưu ý:

 • Trường hợp gửi hóa đơn Tự động thì trên giao diện hóa đơn sẽ không có nút Gửi HĐ lên EasyInvoice, nếu do lỗi chương trình, Hóa đơn không tự động được gửi lên EasyInvoice thì vào danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ chuyển kho để gửi lại.


 • Có thể gửi cùng lúc hàng loạt hóa đơn lên trang hóa đơn điện tử EasyInvoice (trên danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ chuyển kho)


 • Có thể khai báo thêm danh mục Hình thức thanh toán cho khớp với hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử EasyInvoice như sau:
 • Có thể lập hóa đơn theo 1 trong các trường hợp sau:
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ bán hàng
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ giảm giá hàng bán
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ trả lại hàng mua
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ
  • Lập hóa đơn cùng chứng từ chuyển kho gửi bán đại lý

Bước 2: Phát hành hóa đơn điện tử trên EasyInvoice

Đăng nhập vào tài khoản của EasyInvoice để phát hành hóa đơn được gửi từ phần mềm Misa sang.

Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/Số chứng từ (với PXK) và trạng thái phát hành hóa đơn về Misa

 • Chương trình tự động cập nhật Số hóa đơn/Trạng thái phát hành hóa đơn về phần mềm Misa với tần suất 15 phút/lần
 • Nếu muốn cập nhật về ngay thì vào danh sách Xuất hóa đơn hoặc danh sách Chứng từ chuyển kho để cập nhật.


Đăng bởi GIẢI PHÁP ACT lúc lúc tháng 6 19, 2021 0 bình luận
Tags: