Chính sách bàn giao Chính sách bàn giao

Chính sách bàn giao

 1. Phương thức bàn giao phần mềm:

Www.esinvoice.com hỗ trợ khách hàng mua phần mềm trên phạm vi cả nước. Phương thức giao hàng: phần mềm sẽ được bàn giao bởi nhân viên của công ty thông qua email và ultraview của khách hàng.

2. Phí bàn giao:

Miễn phí bàn giao phần mềm trên cả nước

3. Thời gian xử lý đơn hàng:

Sau khi nhận được thông báo đơn hàng, chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng để xác nhận thông tin của đơn hàng

3.1 Đặt hàng qua website

- Đơn đặt hàng từ 8h00 - 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ ngày trong ngày
- Đơn đặt hàng sau 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ vào sáng hôm sau

3.2 Đặt hàng qua email

- Đơn đặt hàng từ 8h00 - 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ ngày trong ngày
- Đơn đặt hàng sau 17h00 thì chúng tôi sẽ liên hệ vào sáng hôm sau

3.3 Gọi điện trực tiếp vào hotline

Chúng tôi sẽ thông báo và thỏa thuận cụ thể với khách hàng ngay khi nhận được cuộc gọi.

4. Thời gian bàn giao phần mềm:

Chúng tôi tiến hành bàn giao phần mềm theo thời gian như sau:
- Bàn giao trong vòng 1 - 3 ngày kể từ khi khách hàng duyệt mẫu hóa đơn trên phần mềm
- Thời gian bàn giao phần mềm có thể thay đổi theo thỏa thuận của khách hàng và www.esinvoice.com 

Đăng bởi GIẢI PHÁP ACT lúc lúc tháng 6 06, 2021 0 bình luận