Chính sách về ngôn từ Chính sách về ngôn từ

Chính sách về ngôn từ

 Những ngôn từ sử dụng để Đánh giá & Bình luận về Phần mềm & Bài viết phải phù hợp với Quy định của www.esinvoice.com

Cấm những ngôn từ mô tả liên quan đến:

 • Nội dung mang tính khiêu dâm
 • Ngôn từ thô tục, khiếm nhã, miệt thị, kích động người khác
 • Ngôn từ so sánh tiêu cực làm cho người khác cảm thấy tự ti về bản thân
 • Các vấn đề chính trị, tôn giáo, thù ghét
 • Động cơ vì mục đích cạnh tranh không lành mạnh

Khuyến khích những ngôn từ:

 • Trao giá trị cộng đồng, giúp đỡ người khác hiểu rõ vấn đề một cách tích cực
 • Được Review Phần mềm và Bài viết một cách trung lập

Những ngôn từ có thể bị www.esinvoice.com thay bằng ký tự "***":

 • Có chứa những từ bị cấm
 • Thông tin số điện thoại của cá nhân khác

Những Đánh giá & Bình luận có thể bị xóa hoặc không được phê duyệt:

 • Thông tin riêng tư của Nhà bán hàng, Khách hàng khác
 • Những ngôn từ né tránh, viết tắt, nói lái,...gây hiểu nhầm cho người đọc
 • Rao bán Sản phẩm & Dịch vụ không liên quan đến www.esinvoice.com
Đăng bởi GIẢI PHÁP ACT lúc lúc tháng 6 05, 2021 0 bình luận